Leksehjelp for fremmedspråklige

Lektor Omar Olhaye arbeider til daglig ved voksenopplæringen i Ski kommune. Han har tatt initiativ til og driver leksehjelp på sin fritid for unge med fremmedspråklig bakgrunn. Tilbudet er gratis og frivillig for elevene og alle leksehjelperne deltar frivillig og uten vederlag. Elevene går på ungdomsskole eller videregående skole i Follo. Våren 2017 la ungdomskomiteen i Ski og Langhus Rotaryklubb frem ideen om å bistå med leksehjelp. Omar trengte bistand fra august 2017. Mange medlemmer fra Ski og Langhus Rotary meldte seg umiddelbart til dette. Se mer om prosjektet her.


Omar Olhaye og Helge Underland i full sving som leksehjelpere.

Hyggekveld på Langhus bo- og servicesenter 16. november.

Klubben hadde sin årlige hyggekveld på Langhus bo- og servicesenter 16. november. Arrangementet inngår i klubbens lokale prosjekter. Klubben kommer tilbake til servicesenteret til våren, da til den faste dugnaden i sansehagen, som i sin tid ble etablert av daværende Langhus Rotaryklubb.
Rotarianere og beboere i skjønn forening satte sitt preg på hyggekvelden. Klubben sto for både servering og program med mye sang og musikk. Et av høydepunktene var likevel utlodningen. Alf Prøysen var også med, i form av opplesing fra ”Onger er rare”.

       

Venstre bilde.: Beboer Eva Kathrine Olving, 95 år, ved pianoet.   Høyre bilde: Loddsalget er i gang

Besøk av distriktsguvernør Yvone Holbein, 9. november 2017

Klubben er en av 48 i rotarydistrikt 2260 og hadde 9. november besøk av distriktsguvernør Yvone Holbein. Distriktsguvernøren velges for ett år, og det legges inn besøk i alle klubbene.
Distriktsguvernør Holbein la i sin presentasjon særlig vekt på hva som skal til for å utvikle en levende og velfungerende klubb.
Klubben vil bli sterk
--når den kommuniserer godt,
--når den benytter langsiktig planlegging og har et sterkt lederskap,
--når den involveres i store og små prosjekter,
--når den støtter ungdomsutveksling, fredssentra og utrydding av polio (Rotary International har hatt, og har, et bredt internasjonalt engasjement for utrydding av polio),
--når den dyrker vennskap og legger Rotarys etiske verdier til grunn.
Hvis alle 48 rotaryklubber i hennes distrikt innpasser dette i sin virksomhet, var hun overbevist om at Rotary vil ha en lys fremtid og bidra til å gjøre en forskjell.

Bildene viser distriktsguvernør Yvone Holbein og president Haakon H. Dahl.
Til venstre sammen med flere av klubbens medlemmer, til høyre i møte med styret og komiteledere.

Gjenbruk er trendy.

Klubben besøkte NMS Gjenbruk Ski 19. oktober og fikk orienteringer av styreleder Jens Døvik og daglig leder Arnhild Haddal Fossum. Butikken er en av om lag 50 i Det norske Misjonsselskaps (NMS) gjenbrukssatsing. Virksomheten i Ski har en økende omsetning og bidrar til organisasjonens budsjett. NMS har som formål å avhjelpe fattigdom, skape utvikling og etablere menigheter i særlig Afrika og Asia.
Konseptet for denne gründervirksomheten er frivillighet satt i system, og at alle varer mottas gratis. Det betales ikke lønn og følgelig heller ikke arbeidsgiveravgift, og butikken har momsfritak. Om lag 70 medarbeidere er engasjert. Noen arbeider etter avtale, mye eller lite; andre står til rådighet etter behov. Flere tar kontakt med virksomheten for å få arbeidserfaring, innvandrere trening i å snakke norsk i tillegg.
De mange som deltok i dette ”bedriftsbesøket”, lot seg imponere av det som her er etablert og sitter igjen med et klart inntrykk av at gjenbruk er trendy.

Styreleder for NMS Gjenbruk Ski, Jens Døvik, orienterte

Presidentskiftet 12. juni 2017

Presidentskiftet i Ski og Langhus Rotaryklubb fant sted i klubbens møtested i Kirkeveien 3, og startet med god mat og drikke før utdeling av Paul Harris Award til Ivar Liseter, leder for Ski skytterlag. Han fikk anerkjennelsen for sitt arbeid for å tilby ungdom muligheter for alternativ idrett.

President Per-Cristian Nilssen overrekker nål og diplom til Ivar Liseter.

President Per-Christian Nilssen fester presidentnåla på jakkeslaget til Haakon Hofgaard Dahl som overtar som president for rotaryåret 2017-2018.

Tur til Hafslund Hovedgård 8. juni 2017

Her er noen utendørs bilder fra Ski og Langhus Rotaryklubb sin tur til Hafslund Hovedgård 8. juni kveld. Dessverre var det ikke tillatt å ta bilder inne av imponerende restaurering, tidsriktig inventar og kunst. Vi hadde en dyktig omviser i svenske Anna, både inne og ute i den flotte parken. Medbrakt kaffe og kaker sto til disposisjon. Ingolf bussjåfør brakte oss trygt tilbake til Ski.

Foredrag 16. mars 2017

Arnulf Heimdal holdt et spennende foredrag om Helsetjenesteaksjonen og prioriteringer i norsk helsevesen. Du kan se presentasjonen hans her.

Foredrag 19. januar 2017


Jonn Kolstad fortalte levende om sine opplevelser på to ukers sommerleir for ungdom på Sicilia i regi av Rotary 2016.

Presidentskiftet 16. juni 2016

   
Per-Christian Nilssen (t.v.) overtok som president for 2016-2017 etter Gudmund Arnljot Nyrud, men ikke før Hans Petter Hellerøy var tatt opp i klubben som medlem (bildet til høyre), f.v. Gudmund Nyrud, H.P. Hellerøy og fadder Helge Underland.

Grillfest på Skoghus 2. juni 2016

Grillfesten på Skoghus ble favorisert av en varm og solrik sommerkveld med godt frammøte. Grillmester Helge Underland og hans hjelpere sørget for tilberedning av maten som det var skikkelig rift om. Familien Røysem var blant dem som koste seg med det som var godt. Stine kvitterte med sangunderholdning.

Intercitymøtet 4. februar 2016

Område F hadde intercitymøte i Ski kino 4. februar .
Seniorrådgiver Tom Granquist, Akershus fylkeskommune holdt en faktaorientert og fengende presentasjon om:
Samferdsel i Follo - Ikke bare Follobanen og E18? Se den her.

 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Menighetssalen
Adresse: Kirkeveien 3
Postnummer: 1400
Sted: Ski
Land: NO
Møtedag: Torsdag
Møtetid: 19:15:00
Møtespråk: no

Klubbmøte
25. jan. 2018, 19.15

Klubbens vedtekter 3 min: Odd Jønholdt

Mennesker, teknologi og sikkerhet
1. feb. 2018, 19.15

Fagdirektør i NSM Norsk sikkerhetsmyndighet Roar T ...

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...